OPERATIONAL DELIVERY

Almaty
Taldykorgan
Ust-Kamenogorsk
Taraz
Karaganda
Astana
Balkhash
Zhezkazgan
Kokshetau
Kostanay
Pavlodar
Petropavlovsk
families
Ust-Kamenogorsk
Shymkent
Taraz
Kyzylorda
Baikonur
Aktobe
Aktau
Atyrau
Kostanay
Petropavlovsk
Uralsk
Contact
e-mail: nop@agco.kz
tel .: +7 727 234 09 99
Contact
e-mail: center@agco.kz
tel .: +7 707 896 46 03
Contact
e-mail: ug@agco.kz
tel .: +7 707 896 45 09
Contact
e-mail: zapad@agco.kz
tel .: +7 707 896 45 05